Qui som

Especialistes en reclamacions i recobraments

TEOREMA LEGAL, neix l’any 2015 des d’Axioma, amb una clara vocació de servei i especialització per a la satisfacció de les concretes necessitats dels nostres clients en l’àmbit de la reclamació i el recobrament de sinistres per al Sector Assegurances.

20 anys d’ experiència en assegurances

TEOREMA LEGAL es tracta d’ una empresa altament tècnica, que sorgeix a la llum amb personalitat pròpia després de més de 20 anys de servei a les entitats asseguradores en la gestió i tramitació integral de sinistres i com a resposta a la creixent demanda d’ especialització que reclama el sector assegurador. Conseqüentment, TEOREMA LEGAL té el seu origen i beu de les fonts d’una de les empreses pioneres a nivell nacional en els processos d’externalització de serveis per a companyies asseguradores (realització de treballs en outsourcing).

Gestió integral de processos

La seva principal activitat és la gestió integral dels processos de reclamació i recobrament per a les entitats asseguradores fins a la seva conclusió, tant en via extrajudicial com judicial. Es tracta d’un TPA (Third Party Administrator) que proporciona serveis operatius consistents principalment en el processament i gestió de les reclamacions i recobraments en interessos de les companyies asseguradores, millorant les seves ràtios d’eficiència i reduint els seus costos. 

Equip d’ experts en assegurances

TEOREMA LEGAL està formada per un equip de professionals amb àmplia experiència en les diferents branques del sector de l’ assegurança. Profunds coneixedors dels clausulats de les pòlisses i especialitzada en la tramitació de sinistres de reclamació i recobrament.  La dilatada formació i la trajectòria professional dels nostres professionals ens permeten oferir un servei de gran qualitat.

Serveis jurídics interns

A diferència d’altres empreses del sector, la nostra plantilla està integrada per gestors/-es de sinistres especialitzats en diferents branques de l’assegurança, però també per advocats/-des. D’aquesta manera, evitem haver de derivar serveis a altres col·laboradors o subcontractar la prestació de serveis jurídics i/o assessorament legal. Els nostres advocats/-des es troben a les nostres oficines i estan especialitzats/-des en responsabilitat civil i assegurances, motiu pel qual poden fer front a qualsevol petició que se’ls plantegi, sigui en via amistosa o judicial.  Contacte