El nostre valor afegit

Reducció del cost

En comptar amb un equip fortament especialitzat que ens permet gestionar de forma íntegra tot el procés de recobrament sense la necessitat d’acudir a tercers, la qual cosa permet reduir el cost mitjà per sinistres per a l’entitat asseguradora.

Tot això, per mitjà de la utilització de protocols estandarditzats, la qual cosa redunda en una reducció dels temps de gestió d’actuació en favor dels nostres clients. Si és menester i, l’actuació ho requereix, comptem amb acords amb diferents proveïdors especialitzats que ens permeten obtenir informes de solvència, notes simples registrals, atestats, etc. 

De manera que, totes aquestes circumstàncies es tradueixen en un estalvi de preu per als nostres clients, ja que el procés d’externalització o outsourcing porta com a conseqüència un menor cost de gestió.

Informàtica aplicada a la gestió i tramitació dels sinistres de reclamació i recobrament

En TEOREMA LEGAL hem vingut apostant per les noves tecnologies, així com per la implementació de sistemes informàtics en la tramitació dels processos de reclamació i recobrament. Segurament som una de les poques empreses del sector que compta amb un departament d’informàtica propi, des del qual es desenvolupen aplicacions i programes informàtics amb els quals cobrim les nostres pròpies necessitats, però també les dels nostres clients.

Aquesta circumstància no és baladí, ja que la possibilitat de comptar amb informàtics enclavats a les nostres oficines, ens possibilita que aquests puguin treballar de forma conjunta amb els nostres gestors/-es i advocats/-as d’una forma coordinada aportant valor i solucionant qualsevol problema de la gestió empresarial.

Aquesta circumstància ens brinda la possibilitat d’ automatitzar i rendibilitzar al màxim els processos de tramitació.

Informació i control

En cada pas del procés de gestió de tramitació registrem tota la informació rellevant utilitzant per a això l’última tecnologia disponible, seguint els protocols establerts i complint escrupolosament la normativa legal existent, tant pel que fa a LOPD com a les que puguin afectar la nostra comesa. Comptem amb programes propis de gestió, sense perjudici que utilitzem i ens adaptem a les plataformes de gestió utilitzades pels nostres clients. Els nostres gestors/-es coneixen el maneig i estan perfectament familiaritzats amb l’ús de les plataformes utilitzades per les entitats asseguradores.

Tot això ens permet poder oferir en temps real als nostres clients informació sobre les càrregues de treball, resultats, dades de qualsevol classe, etc…