Què oferim?

Un equip extern per a l’ obertura, tramitació i tancament d’ expedients de RECLAMACIÓ I RECOBRAMENT de sinistres per al sector assegurador.  Actuem com una extensió de la companyia asseguradora en tots els nivells, optimitzant, automatitzant i agilitant els processos i reduint els costos per als nostres clients.

TEOREMA LEGAL, col·labora amb les entitats asseguradores, aplicant en la gestió dels sinistres de reclamació i recobrament els mateixos criteris comercials i tècnics que pugui tenir la companyia en qüestió. I si així es requereix, utilitzant el seu propi sistema informàtic. Complementàriament, posem al seu servei:

Programa propi de gestió

Comptem amb diversos programes i eines informàtiques de gestió que ens permeten elaborar informes sobre dades, resultats i elements de control de qualsevol classe que ens siguin sol·licitats pels nostres clients. Alhora que ens possibiliten conèixer diàriament els percentatges de recobrament a fi i efecte d’ assolir els objectius.

Gabinet jurídic propi

El nostre gabinet jurídic propi està preparat per brindar assessorament en tots els processos de tramitació de reclamació i recobrament, amb l’objectiu d’aconseguir els millors resultats possibles.

Estudiem les necessitats de cada client per oferir-li les millors solucions de forma personalitzada.