Àrees d’especialització

Els gestors/-es i advocats/-des de TEOREMA LEGAL han treballat en l’àmbit de la tramitació de tot tipus de sinistres:

Administracions Públiques

Sanitat

Responsabilitat Civil en general

Accidents i Danys

I en altres molts àmbits…

En l’actualitat, donada la seva especialització, els seus serveis se centren en la gestió de RECLAMACIONS I RECOBRAMENT de sinistres per a algunes de les companyies asseguradores més reputades a nivell mundial i col·laborant estretament amb els corredors d’assegurances més representatives del país.

Reclamacions i recobraments

Gestionem reclamacions convencionals i recobraments en nom d’asseguradores, tant extrajudicials com judicials.

Administracions Públiques

Defensem els seus interessos en reclamacions patrimonials i procediments contenciosos administratius.

Cotxe accidentat

Experts en indemnitzacions per accidents de circulació i danys corporals, assegurant compensacions justes.

Tramitació íntegra del sinistre

Gestionem el procés de reclamació i recobrament des de l’ inici fins a la seva conclusió, assegurant resultats òptims.

 Assessorament jurídic i dictàmens legals

Oferim assessorament jurídic, elaboració de dictàmens legals i confecció d’ informes personalitzats per a cada cas.

Intervenció en procediments judicials

Participem en procediments civils, penals i contenciosos administratius, defensant els interessos dels nostres clients.

Així mateix, els serveis que presta TEOREMA LEGAL poden ser complementats, si així ho requereix el client, amb l’ activitat d’ altres dues societats afins; INCH i AXIOMA INTEGRAL, l’activitat de les quala gira entorn de les peritacions i a la tramitació integral del sinistre per compte de les companyies d’ assegurança, respectivament.