20 ANYS D’EXPERIÈNCIA EN ASSEGURANCES

Solucions integrals en tramitació i processos de reclamació/recobrament per al Sector Assegurador

Especialistes en reclamacions i recobraments

Des del 2015, TEOREMA LEGAL s’enfoca en la satisfacció de les necessitats del sector assegurances en reclamacions i recobraments de sinistres.

Gestió integral de processos

Brindem serveis de TPA en la gestió de reclamacions i recobraments, millorant l’eficiència i reduint costos per a companyies asseguradores.

Equip d’experts en assegurances

Els nostres professionals tenen àmplia experiència en diferents branques del sector de l’assegurança, oferint un servei d’alta qualitat.

Serveis jurídics interns

Comptem amb advocats especialitzats en responsabilitat civil i assegurances, evitant la subcontractació i oferint solucions integrals als nostres clients

Què és un Teorema?

Proposició demostrable lògicament partint d’axiomes o d’altres teoremes ja demostrats, mitjançant regles d’ inferència acceptades 

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ

Els gestors/-es i advocats/-des de TEOREMA LEGAL han treballat en l’àmbit de la tramitació de tot tipus de sinistres:

I en altres molts àmbits…

En l’actualitat, donada la seva especialització, els seus serveis se centren en la gestió de RECLAMACIONS I RECOBRAMENT de sinistres per a algunes de les companyies més reputades a nivell mundial i col·laborant estretament amb els corredors d’assegurances més representatius del país.